FGF2-STAB® – ENANTIS

Rekombinantní protein FGF2-STAB® je stabilizovaný růstový faktor, který je vyvíjen ve spolupráci Masarykovy univerzity a její spin-off společnosti Enantis, FGF2-STAB® nabízí nový způsob růstu FGF2 závislé buněčné kultury efektivněji, s menšími změnami médií, včetně prdloužení plné biologické aktivity i po dvaceti dnech v 37°C. FGF2-STAB® má potenciál v oblasti léčby řady onemocnění – dle předběžných pozorování při aplikaci na ránu tento protein podporuje proces angiogeneze a vaskularizace, proliferaci a migraci fibroblastů, zvyšuje pohyblivost keratinocytů během reepitelizace a stimuluje k produkci kolagenasy, redukuje vznik jizev a potlačuje vznik zánětlivé reakce. Cílem spolupráce CZECRIN a ENANTIS je posunutí FGF2-STAB®  směrem ke klinickým aplikacím, jako potenciálního produktu do fáze klinického zkoušení a blíže pacientům ve vybraných indikacích.