1. setkání projektu OSIRIS

TBD

24.-26.10.2024

Záhlaví

1. setkání projektu OSIRIS

Projekt OSIRIS zahrnuje multicentrickou randomizovanou klinickou studii (RCT), jejímž cílem je porovnat účinnost ECPR s konvenční kardiopulmonální resuscitací (CCPR) u refrakterní OHCA.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • Podpora celoevropského rozšíření EKPR: aktualizace pokynů a podpora přijatelnosti a nákladové efektivity EKPR.
  • Vývoj velké mezinárodní multicentrické platformy otevřených dat: Tato platforma bude harmonizovat roztříštěné databáze z evropských klinických center, což usnadní lepší výzkum, srovnávání a spolupráci.

Na setkání se sejdou výzkumníci, kteří budou diskutovat o průběhu studie a budoucích krocích s cílem výrazně zlepšit přežití a neurologické výsledky pacientů s OHCA v celé Evropě.